home

Architectuur in nijmegen oost

Een wandeling door de tijd tussen 1880 en 1940…

Architectuur: ontwerpers en stijlen

Een echte architectenopleiding bestond in Nederland pas sinds 1842, in Delft. De meeste jonge architecten gingen in de leer bij een architectenbureau. Bouwkundigen en aannemers ontwierpen de gewone huizen, op basis van tijdens hun loopbaan opgedane kennis en eenvoudigweg volgens de traditie. Daarnaast bestonden er diverse vaktijdschriften die de lezer op de hoogte brachten van de nieuwste ontwikkelingen, zowel op technisch als op artistiek gebied. In de periode dat het grootste deel van Nijmegen Oost werd gebouwd volgden diverse bouwstijlen elkaar in hoog tempo op. Maar natuurlijk volgden niet alle architecten of hun opdrachtgevers de ontwikkelingen op de voet. Zo kan het voorkomen dat een gebouw kenmerken van meerdere bouwstijlen in zich heeft. Toch is aan de verschillende bouwstijlen goed af te lezen wanneer ongeveer een gebouw is ontworpen. En daarmee hoe Oost is gegroeid tussen 1880 en 1940. De uitbreiding van de stad begon dus langs de singels en uitvalswegen en schoof gaandeweg op tot de uiterste rand van de wijk. Soms werden hele straten tegelijk opgetrokken, dan weer wisselden villa’s op grote percelen en rijtjes arbeidershuisjes elkaar op ruime afstand af en groeide de wijk ertussen pas in de loop van dertig, veertig jaar dicht. De variatie aan bouwstijlen laat zien waar wanneer werd gebouwd. Wandel door de straten van Oost en probeer je, lettend op details in de architectuur, voor te stellen hoe de wijk in de loop van zo’n vijftig jaar uitgroeide tot het huidige Nijmegen Oost. Hierna volgt een korte beschrijving met afbeeldingen van bouwstijlen tussen 1880 en 1940.