home

Architectuur in nijmegen oost

Een wandeling door de tijd tussen 1880 en 1940…

De Amsterdamse School (1915 – 1930)

Zoals de naam al zegt, een bouwstijl bedacht en voornamelijk toegepast in Amsterdam. De bekendste architecten zijn H.P. Berlage, P. Kramer en M. de Klerk. Maar ook in Nijmegen Oost zijn invloeden van deze bouwstijl terug te vinden.

Kenmerken in zijn zuivere vorm: zoals te verwachten in Nederland- rivierenland is ook hier het basismateriaal baksteen, het dak gedekt met rode dakpannen. Expressieve,strakke vlakken contrasteren met ronde, organische vormen. De toepassing van baksteen laat het vakmanschap zien d.m.v. extreme metselpatronen. In Nijmegen is de afgeleide vorm zakelijker en minder extreem. Het algemene beeld is strak met de nadruk op horizontale lijnen, bijv. in banden boven ramen en deur of in een aaneengesloten rij horizontale ramen.

Algemeen: bijzonder metselwerk, bijv. rondom ramen.

Dak: de onderste rij dakpannen staat soms vrijwel verticaal.

Voordeur: robuuste, houten deur met stevige horizontale of verticale accenten.

Vensters: hoge, verticale raampartijen, verdeeld door horizontale roeden. Een horizontale, aaneengesloten reeks raampjes.

Erfafscheiding: gemetseld, strak. Soms is het ontwerp aangegeven op de bouwtekening.